Nu

Het Nu is zelf vrij van tijd: verleden-heden-toekomst. Het heden ligt in de lijn van het verleden, nietwaar? Maar Nu is enkel altijd Nu geweest! Het Nu is oneindig en eeuwig en kent geen beweging = tijdloos! Maar tijd (verleden-heden-toekomst) manifesteert zich wel in het Grote Nu.