FAQ

Vraag: Beschouw je jezelf als God of verlicht als de Boeddha?
Antwoord: Zowel het goddelijke bestaat, als het menselijke. Goddelijke liefde en menselijke emoties kunnen naast elkaar bestaan. Ik beschouw mezelf als een mens van God: Godmens!

Vraag: Wat is je geestelijke boodschap of heb je er geen een?
Antwoord: Als je zelfkennis hebt, heb je ook een boodschap, lijkt me!

Vraag: Wat is deze boodschap dan, wat is daarvan de inhoud?
Antwoord: Dat God liefde is! Dat zowel de Boeddha als de Christus zeiden: Haat verdrijft nimmer haat, dat is de eeuwige wet.

Vraag: Wat is jouw weg daarin geweest dan, Nathan?
Antwoord: Een mens haat niet alleen anderen, zijn zogenaamde vijanden of hen die niet doen wat ze vragen maar ook zichzelf. Ik heb zelfhaat gezien bij mezelf. Dat je jezelf geen plaats gunt, geen leven. Je kunt beslist niet om je naasten heen, hen lief te hebben maar je kunt daarbij ook beslist niet om jezelf heen!

Vraag: Wat is de toekomst van de mensen?
Antwoord: De wonderen zijn de wereld nog niet uit maar de duivel ook niet. Dus, aan wat en wie geven we als individu ruimte?